ما استخدام میکنیم

یک کار رویایی در انتظار شماست

بازاریاب
شرح

نیازمند بازاریاب

مهارت های مورد  نیاز
  • روابط عمومی بالا
  • دارای مدرک حداقل کارشناسی
هم اکنون فرم ذیل را تکمیل کنید
نام
نام خانوادگی
سال تولد
وضعیت تاهل
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
پست الکترونیکی
شماره تماس

توضیحات